A A A

Představení / Vorstellung

Následující text je v ČJ i NJ

Der folgende Text ist in TSCHECHISCH und DEUTSCH


Vážení,

Mohu Vám nabídnout překlady dopisů i odborných textů z a do NJ, korektury německých textů a jejich zasílání elektronickou formou. Zachování  mlčenlivosti o informacích a dokumentech, které mi byly svěřeny, jsou pro mne samozřejmostí, stejně jako individuální přístup dle vašich potřeb a přání.

Jsem vychovaná v obou jazycích. Vystudovala jsem germanistiku na Slezské univerzitě, německý jazyk vyučuji, překládám a tlumočím od roku 1995. (Překládala jsem již texty pro obory ekonomika, elektrotechnika, strojírenství, právo a jiné.). Překlady zpracovávám výhradně na PC, disponuji programovým a technickým vybavením pro rychlé a přesné zpracování  textů. Za příplatek je možné expresní zpracování překladů, soudní překlady, nebo tlumočení i o víkendu.

Výhody pro Vás:

  • nemusíte platit stálého zaměstnance
  • přímý kontakt se stále stejným překladatelem znamená vyšší kvalitu
  • stále pracuji na svém vzdělávání v oblasti německého jazyka a počítačových dovedností

 

Eva Leksová

mobilní tel. +420 604 56 59 50

e-mail: evaleksova@seznam.cz preklady@trampoliny.euSehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

Ich kann Ihnen die beste Qualität der Dienstleistungen im Bereich Dolmetschen und schriftliche Übersetzungen der Briefe und der Fachtexte aus dem Deutschen ins Tschechische und aus dem Tschechischen ins Deutsche anbieten, sowie ihre elektronische Zusendung als externer Mitarbeiter mit Gewerbeschein. Die Geheimhaltung von allen mir zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumenten ist für mich selbstverständlich, sowie individuelle Betreuung nach Ihren Erfordernissen und Wünschen.

Ich bin bilingual erzogen und habe Germanistik an der Schlesischen Universität in Opava studiert. Seit 1995 übersetze, dolmetsche und unterrichte ich die deutsche Sprache. (Ich übersetzte bereits ökonomische, elektrotechnische, juristische, maschinenbau-, und andere Texte.)

Ihre Vorteile:

- niedrigere Preise unserer Region
- Sie brauchen keinen ständigen Arbeitnehmer
- Direkter Kontakt mit demselben Übersetzer

 

Ich biete Ihnen auch Übersetzungen aus dem Tschechischen ins Spanische und aus dem Spanischen ins Tschechische, siehe Překlady čeština-španělština.

Eva Leksová

telefon: +420 553 719 319

mobilní tel. +420 604 56 59 50

e-mail: evaleksova@seznam.cz preklady@trampoliny.eu