A A A

Soudní překlady / Beglaubigte Übersetzungen

CS - Pro úřední účely v tuzemsku i v zahraničí, jako např. udělení státního občanství, sňatek a změna jména jsou většinou zapotřebí ověřené překlady oddacího listu, rodného listu, úmrtního listu, atd. Často se také vyžadují překlady vysvědčení, diplomů, řidičských průkazů, rozsudků soudu apod. jako překlad se soudním ověřením. S radostí pro vás vyhotovím ověřené překlady vašich dokumentů z češtiny do němčiny i z němčiny do češtiny jak z originálního dokumentu tak z notářsky ověřené kopie.
U překladů, které vyžadují soudní ověření, je nutné vyhotovený soudní překlad napevno svázat s originálem. Chcete-li si ponechat originál překládané listiny samostatně (např. vysvědčení, certifikáty, rozsudky apod.), pak si pořiďte kopii dokumentu a tuto si nechte ověřit u notáře.
Originál listiny nebo notářem ověřenou kopii mi můžete předat k přeložení osobně. Není-li to možné, pak zašlete úředně ověřenou kopii doporučeně poštou.
Pokud překlad spěchá, můžete mi požadovanou listinu naskenovat a zaslat v PDF. Než dojde poštou úředně ověřená kopie, bude již překlad hotový a obratem jej mohu poslat zpět.
Hotový soudní překlad si můžete vyzvednout osobně, vyhotovený překlad vám případně mohu zaslat na dobírku s připočtením poštovného ve výši 60,- Kč v rámci ČR.

 

DE - Für amtliche Zwecke im In- und Ausland, wie z. B. Heirat, Einbürgerung und Namensänderung, werden zumeist beglaubigte oder bescheinigte Übersetzungen von Heiratsurkunden, Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, etc. benötigt. Ebenso werden häufig Zeugnisse, Diplome, Führerscheine, gerichtliches Urteil, u. ä. in Form von beglaubigten oder bescheinigten Übersetzungen gewünscht. Gern übernehme ich für Sie die beglaubigten oder bescheinigten Übersetzungen Ihrer Dokumente aus dem Tschechischen ins Deutsche sowie aus dem Deutschen ins Tschechische, sowohl vom Originaldokument als auch von der notariell beglaubigten Kopie.

Bei beglaubigten oder bescheinigten Übersetzungen muss das Dokument mit der Übersetzung fest verbunden werden. Falls Sie das Originaldokument auch frei ohne Übersetzung behalten möchten (z.B. Zeugnisse, Zertifikate, Urteile), dann kopieren Sie das Dokument und lassen Sie es notariell beglaubigen.
Originaldokumente oder notariell beglaubigte Kopien können Sie mir persönlich übergeben. Ist es nicht möglich, senden Sie die notariell beglaubigte Kopie eingeschrieben per Post.
Die fertige beglaubigte oder bescheinigte Übersetzung können Sie persönlich abholen, die fertige Übersetzung kann ich Ihnen eventuell per Nachnahme zuzüglich Postgebühr senden.